Účastníci workshopu sa dozvedia, ako s využitím micro:bitov prepojiť hodiny informatiky s reálnym životom. Budeme riešiť otázku: "Ako funguje inteligentná domácnosť?". Témou Inteligentné domácnosti (SMART houses) chceme priblížiť fungovanie senzorov pri automatizovanom rozsvecovaní svetiel, zapínaní klimatizácie, či zavlažovaní kvetov. Súčasťou praktického workshopu bude aj prednáška o IoT riešeniach (Internet of Things, Internet vecí), kde sa dozvieme, ako je možné realizovať zber údajov zo vstavaných aj externých senzorov a ich prenos do cloudu. Ako dáta v cloude spracovať, analyzovať a následne na základe nameraných údajov vhodne reagovať.

Prihlásiť sa môžete na: http://bit.ly/2N0wdpi

Realizáciu podporil Komenského inštitút.

Martin Cápay ako vysokoškolský učiteľ na Katedre informatiky FPV UKF v Nitre učí budúcich učiteľov informatiky, ako učiteľ na bilinguálnom gymnáziu sa snaží hlavne o to, aby žiaci získané informatické zručnosti vedeli využiť aj v bežnom živote a ako vedúci krúžku motivuje žiakov druhého stupňa ZŠ, s využitím micro:bitov, k hravému programovaniu. Pokiaľ práve neučí v škole, snaží sa rozvíjať neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou. Spoluorganizuje popularizačné zážitkové aktivity Vedecký jarmok, Vedecký deň detí, edukačné workshopy a webináre, či informatický letný tábor ITečk@r. Je absolventom projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, členom programu Microsoft Innovative Educator Expert, absolventom programu Komenského inštitút a spoluzakladateľom občianskeho združenia eTeacher.sk, o.z. Spolu s Maggie odviedli sériu workshopov o využití micro:bitov vo vzdelávaní.

Magdaléna Bellayová je študentka prvého ročníka na Fakulte Informačných Technológií na VUT v Brne , členka eTeacher, o.z., študentka Študentského Trénerského Centra Microsoft, AI ambasádorka. Účastníčka prvého Microsoft AI Bootcampu, Aktívne sa zapája do mimoškolských aktivít zaoberajúcich sa popularizáciou informatiky ako vedecký deň detí, či letný informatický tábor. Pomáhala s realizáciou detského počítačového krúžku na KI FPV v Nitre, kde mimo iného využívala aj BBC micro:bitov. Na základe aktivít z počítačového krúžku následne spolu s Martinom odviedli sériu workshopov a prezentácií o učení s micro:bitom.

Ľuboslav Lacko pracoval 25 rokov ako hardvérový a softvérový architekt zameraný na databázy, business intelligence a taktiež mikroprocesory a mikrokontroléry. Napísal niekoľko kníh o BI, databázach a vývoji aplikácií pre Windows, Android a iOS. Získal 9 x ocenenie Microsoft MVP (Most Valuable Professional) za školiacu a prednáškovú činnosť v oblasti vývoja softvéru. V súčasnosti pracuje ako zástupca šéfredaktora PC REVUE, kde publikuje aj články a videá zamerané na IoT, vývoj aplikácií pre mikrokontroléry a robotiku. Články tohoto typu sú koncipované tak, aby priniesli námety pre hobby konštruktérov, študentov a učiteľov informatiky.  
 

Napísali o nás

Kontakt

eTeacher, o.z.
Štefánikova 57
949 01 Nitra
IČO: 50582437
IBAN číslo účtu: SK70 7500 0000 0040 2438 0085