Čo robiť so žiakmi na hodinách, kedy sa „neučí“? Čo tak rozvíjať komunikáciu, tímového ducha a hľadanie stratégií pri riešení rôznych úloh? Alebo budeme radšej kúzliť s kartami, magnetkami, či nádobami plnými čísel? Praktická prezentácia aktivít vhodných na aktivizáciu študentov s cieľom vysvetliť rôzne (nielen) informatické koncepty. Využime opäť hravosť v náš prospech.

Prihlasovanie je otvorené: http://bit.ly/2WeJDl8

Martin Cápay ako vysokoškolský učiteľ učí budúcich učiteľov informatiky, ako učiteľ na bilinguálnom gymnáziu sa snaží hlavne o to, aby žiaci získané informatické zručnosti vedeli využiť aj v bežnom živote a ako vedúci krúžku na základnej škole motivuje deti k hravému programovaniu. Pokiaľ práve neučí v škole, snaží sa rozvíjať neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou. Spoluorganizuje popularizačné zážitkové aktivity Vedecký jarmok, Vedecký deň detí, edukačné workshopy a webináre, či informatický letný tábor ITečk@r. Je absolventom projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, členom programu Microsoft Innovative Educator Expert, účastníkom programu Komenského inštitút a spoluzakladateľom občianskeho združenia eTeacher.sk, o.z.

Napísali o nás

Kontakt

eTeacher, o.z.
Štefánikova 57
949 01 Nitra
IČO: 50582437
IBAN číslo účtu: SK70 7500 0000 0040 2438 0085