Októbrové stretnutie sa uskutoční 23. októbra 2018 o 15:00 v priestoroch Katedry informatiky. 

Na micro:bit workshope si predstavíme edukačnú dosku BBC Micro:bit, vývojové prostredia pre toto zariadenie a niekoľko príkladov praktických hardvérových zadaní. Zariadenia navrhli vo Veľkej Británií a vďaka ich jednoduchosti a špecifickému dizajnu pre vzdelávacie účely sú veľmi obľúbené v školách v zahraničí. Vyskúšame si prácu v online prostredí, v ktorom vieme programovať micro:bit bez nutnosti inštalácie softvéru na počítači a následne prejdeme do prostredia “Mu”, ktoré je využiteľné nie len pre Micro:bit, ale aj ako alternatíva k IDLE. Programovať budeme pomocou Blockly a MicroPythonu.

Na workshope začneme jednoduchšími úlohami, ktoré využívajú len vbudované senzory zariadenia a následne prejdeme k pripájaniu externých súčiastok, vďaka ktorým je možné vytvárať väčšie projekty s presahmi do iných predmetov ako napríklad fyzika, biológia alebo výtvarná výchova. Príkladmi takýchto projektov môže byť automatizovaný kvetináč, vlastná meteostanica či domáci bezpečnostný alarm.

Marek Mansell je podpredsedom občianskeho združenia SPy, ktoré každoročne organizuje medzinárodnú konfereciu PyCon v Bratislave, a projektový manažér iniciatívy Učíme s Hardvérom. Tá sa usiluje spraviť hodiny informatiky na základných a stredných školách zaujímavejšími, a to pomocou programovania hardvéru a medzipredmetových projektov so zariadením BBC micro:bit. Dôležitou súčasťou tohto projektu je spolupráca s učiteľmi, preklad a tvorba vzdelávacích materiálov šírenými pod otvorenými licenciami a výskum v oblasti didaktiky informatiky. Marek v súčasnosti študuje odbor Internetové technológie na FIIT STU a leadership v Nexteria Leadership Academy. V minulosti taktiež pracoval ako hardvérový vývojár.

 

 

Napísali o nás

Kontakt

eTeacher, o.z.
Štefánikova 57
949 01 Nitra
IČO: 50582437
IBAN číslo účtu: SK70 7500 0000 0040 2438 0085