Aj vďaka dvom percentám, ktoré sme získali za rok 2017 sme mohli zrealizovať 

 • 8 workshopov pre učiteľov zo základných a stredných škôl v rámci Klubu informatikov
 • Konferenciu BUM - Budem učiť moderne, na ktorú prišlo 15 prednášajúcih. Viac informácií nájdtena na https://bum.eteacher.sk 
 • Seminár Kritické myslenie a argumentačné zručnosti pre budúcich pedagógov

Fotky z našich podujatí nájdte vo fotofalérií.

Údaje o nás:

 • IČO: 50582437
 • Obchodné meno: eTeacher, o.z.
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Sídlo: Štefánikova 33/57, 949 01 Nitra

Ak nás chcete podporiť v našej práci a ste 

Zamestnanec

 1. Ak ste do 15. februára 2019 požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň zamestnávateľ vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
 3. Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve vy zaslali svoje dve percentá, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov. Dozvieme sa len vaše meno a adresu, nie vami poukázanú sumu.
 4. Najneskôr do 30. apríla 2019 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
 2. Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve vy zaslali svoje dve percentá, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov. Dozvieme sa len vaše meno a adresu, nie vami poukázanú sumu.
 3. Najneskôr do 1. apríla 2019. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska. 

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Najneskôr do 1. apríla 2019. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.

Napísali o nás

Kontakt

eTeacher, o.z.
Štefánikova 57
949 01 Nitra
IČO: 50582437
IBAN číslo účtu: SK70 7500 0000 0040 2438 0085