• Buď SMART s micro:bitom
  Martin Cápay, Magdaléna Bellayová, Ľuboslav Lacko
  8. novembra 2019 v Klube informatikov

 • Programujeme zariadenia na diaľkové ovládanie
  Martin Cápay
  9. októbra 2019 na ZŠ Benkova

 • Kultúra a digitálne technológie
  Martin Cápay
  13. septembra 2019 od 08:30 v Meste Nitra

O nás

Združenie eTeacher, o.z. podporuje a rozvíja aktivity v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania. Hlavným cieľom je vytvárať priestor pre stretnutia a diskusiu s učiteľmi na všetkých typoch škôl, od základnej školy až po univerzity. Umožňujeme učiteľom vymieňať si osobné a odborné skúsenosti s cieľom šíriť tieto skúsenosti smerom k ich žiakom ale aj celej verejnosti. V našom tíme sú skúsení experti z rôznych oblastí informatiky ale aj prírodovedného vzdelávania.

Klub informatikov

Cieľom klubu je umožniť učiteľom rozširovať si svoje poznatky z rôznych oblastí informatiky a informačnej spoločnosti. Klub ponúka priestor na neformálne stretnutia učiteľov z rôznych stupňov škôl s expertmi z oblasti programovania, počítačových sietí, internetovej bezpečnosti, spracovania údajov, robotiky, umelej inteligencie ale aj z oblasti neformálneho vzdelávania. Klub ponúka priestor na spoluprácu s inými občianskymi združeniami ako aj priestor na prepojenie učiteľov a odborníkov z firiem. Členom klubu je každý učiteľ, ktorý príde na stretnutie. Za členstvo sa neplatí, navyše dostanete aj bonus od spoločnosti Microsoft.

Kde sa stretávame?

Priestor na naše stretnutia je na Katedre informatiky FPV UKF v Nitre.

Kedy sa stretávame?

Stretávame sa väčšinou v tretí utorok v mesiaci o 15:00.

S kým spolupracujeme

Spolupracujeme s Katedrou informatiky FPV UKF v Nitre.

Fotogaléria

Napísali o nás

Kontakt

eTeacher, o.z.
Štefánikova 57
949 01 Nitra
IČO: 50582437
IBAN číslo účtu: SK70 7500 0000 0040 2438 0085

Náš tím

 • Moodle expert, odborník na počítačové siete a bezpečnosť, odborník na elektronické vzdelávanie
 • Odborný asistent na KI FPV UKF, učiteľ informatiky na bilinguálnom gymnáziu, externý lektor pre vzdelávanie učiteľov, člen programu Microsoft Innovative Educator Expert a organizátor letných informatických táborov a popularizačných zážitkových aktivít.