• Využitie tabletov pre rozvoj komunikácie medzi žiakmi v reálnom svete
  Petr Slípek
  16. apríla 2019 o 15:00 v Klube informatikov

 • Školenie pre pedagógov – práca s micro:bitom
  Richard Balogh
  27. marca 2019 9:00 – 16:00 na Katedre informatiky FPV

 • Emil v Nitre
  Ivan Kalaš, Andrej Blaho
  11. apríla 2019 13:00 – 17:30 na Katedre informatiky FPV

 • Ultimate Survival Kit mladého človeka v dobe digitálnej alebo čo by mal stredoškolák vedieť o umelej inteligencii
  Zuzana Tkáčová
  14. marca 2019 o 15:00 v Klube informatikov

 • Programovať môže každý. Je to fakt alebo mýtus?
  Martin Cápay, Magdaléna Bellayová, Eva Kupčová
  14. februára 2019 o 15:00 v Klube informatikov

O nás

Združenie eTeacher, o.z. podporuje a rozvíja aktivity v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania. Hlavným cieľom je vytvárať priestor pre stretnutia a diskusiu s učiteľmi na všetkých typoch škôl, od základnej školy až po univerzity. Umožňujeme učiteľom vymieňať si osobné a odborné skúsenosti s cieľom šíriť tieto skúsenosti smerom k ich žiakom ale aj celej verejnosti. V našom tíme sú skúsení experti z rôznych oblastí informatiky ale aj prírodovedného vzdelávania.

Klub informatikov

Cieľom klubu je umožniť učiteľom rozširovať si svoje poznatky z rôznych oblastí informatiky a informačnej spoločnosti. Klub ponúka priestor na neformálne stretnutia učiteľov z rôznych stupňov škôl s expertmi z oblasti programovania, počítačových sietí, internetovej bezpečnosti, spracovania údajov, robotiky, umelej inteligencie ale aj z oblasti neformálneho vzdelávania. Klub ponúka priestor na spoluprácu s inými občianskymi združeniami ako aj priestor na prepojenie učiteľov a odborníkov z firiem. Členom klubu je každý učiteľ, ktorý príde na stretnutie. Za členstvo sa neplatí, navyše dostanete aj bonus od spoločnosti Microsoft.

Kde sa stretávame?

Priestor na naše stretnutia je na Katedre informatiky FPV UKF v Nitre.

Kedy sa stretávame?

Stretávame sa väčšinou v tretí utorok v mesiaci o 15:00.

S kým spolupracujeme

Spolupracujeme s Katedrou informatiky FPV UKF v Nitre.

Fotogaléria

Napísali o nás

Kontakt

eTeacher, o.z.
Štefánikova 57
949 01 Nitra
IČO: 50582437
IBAN číslo účtu: SK70 7500 0000 0040 2438 0085

Náš tím

 • Moodle expert, odborník na počítačové siete a bezpečnosť, odborník na elektronické vzdelávanie
 • Odborný asistent na KI FPV UKF, učiteľ informatiky na bilinguálnom gymnáziu, externý lektor pre vzdelávanie učiteľov, člen programu Microsoft Innovative Educator Expert a organizátor letných informatických táborov a popularizačných zážitkových aktivít.