Česko-slovenská študentská vedecká konferencia v didaktike informatiky

Česko-slovenská študentská vedecká konferencia v didaktike informatiky je príležitosťou pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia prezentovať vlastné vedecké a odborné práce z oblasti vyučovania informatiky. Cieľom prác má byť skvalitnenie vyučovania informatiky, prípadne iných predmetov (v materských, základných a stredných školách) prostredníctvom použitia moderných digitálnych technológií.

Konferencia sa konala 8. júna 2018 na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre aj s podporou občianskeho združenia eTeacher, o.z.

Napísali o nás

Kontakt

eTeacher, o.z.
Štefánikova 57
949 01 Nitra
IČO: 50582437
IBAN číslo účtu: SK70 7500 0000 0040 2438 0085