Workshop Anonymita na sieti, Deep Web a Dark Web

Workshop sa uskutočnil 31. mája 2018 a zúčastnilo so ho 23 účastníkov. Prednášajúcim bol Peter Švec. Workshop podporila spoločnost SWAN, a.s.

Napísali o nás

Kontakt

eTeacher, o.z.
Štefánikova 57
949 01 Nitra
IČO: 50582437
IBAN číslo účtu: SK70 7500 0000 0040 2438 0085