Novembrové stretnutie sa uskutoční 20. novembra 2018 o 15:00 v priestoroch Katedry informatiky.  Prihlásiť sa môžete na https://bit.ly/2JEIMok

Bežnou súčasťou práce učiteľa je časovo náročné opravovanie rôznych úloh a zadaní. Učiteľ informatiky tvorí väčšinou programátorské úlohy. Kontrola takých úloh predstavuje validáciu zdrojového kódu, zhodnotenie správnosti algoritmu, otestovanie výsledku pre rôzne vstupné premenné. Na workshope si ukážeme využitie a aplikáciu možností rozšírenia Moodle VPL – Virtual Programming Lab. VPL slúži na automatizovanú kontrolu programov vytvorených v jazykoch ako Java, Python, PHP a mnohých iných. 

Ján Skalka vyštudoval učiteľstvo matematiky a informatiky na UKF v Nitre. Momentálne pôsobí na Katedre informatiky FPV UKF v Nitre ako vedúci. Zaoberá sa vývojom informačných systémov a mobilných aplikácií a hľadaním ciest ako naučiť študentov programovať čo najrýchlejšie, s čo najširším rozhľadom a s minimom námahy ako na strane učiteľa tak i žiaka. Je autorom množstva publikácií, z ktorých niektoré sa využívajú aj na základných a stredných školách.

Ľubomír Benko vyštudoval aplikovanú informatiky na FPV UKF v Nitre. Momentálne dokončuje doktorandské štúdium v odbore aplikovaná informatika na Univerzite v Pardubiciach a pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník na Katedre informatiky FPV UKF v Nitre. Prevažne sa venuje oblasti objavovania znalostí z webu a spracovaniu prirodzeného jazyka.

Napísali o nás

Kontakt

eTeacher, o.z.
Štefánikova 57
949 01 Nitra
IČO: 50582437
IBAN číslo účtu: SK70 7500 0000 0040 2438 0085