Novembrové stretnutie sa uskutoční 20. novembra 2018 o 15:00 v priestoroch Katedry informatiky.  Prihlásiť sa môžete na https://bit.ly/2JEIMok

Bežnou súčasťou práce učiteľa je časovo náročné opravovanie rôznych úloh a zadaní. Učiteľ informatiky tvorí väčšinou programátorské úlohy. Kontrola takých úloh predstavuje validáciu zdrojového kódu, zhodnotenie správnosti algoritmu, otestovanie výsledku pre rôzne vstupné premenné. Na workshope si ukážeme využitie a aplikáciu možností rozšírenia Moodle VPL – Virtual Programming Lab. VPL slúži na automatizovanú kontrolu programov vytvorených v jazykoch ako Java, Python, PHP a mnohých iných. 

Ján Skalka vyštudoval učiteľstvo matematiky a informatiky na UKF v Nitre. Momentálne pôsobí na Katedre informatiky FPV UKF v Nitre ako vedúci. Zaoberá sa vývojom informačných systémov a mobilných aplikácií a hľadaním ciest ako naučiť študentov programovať čo najrýchlejšie, s čo najširším rozhľadom a s minimom námahy ako na strane učiteľa tak i žiaka. Je autorom množstva publikácií, z ktorých niektoré sa využívajú aj na základných a stredných školách.

Ľubomír Benko vyštudoval aplikovanú informatiky na FPV UKF v Nitre. Momentálne dokončuje doktorandské štúdium v odbore aplikovaná informatika na Univerzite v Pardubiciach a pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník na Katedre informatiky FPV UKF v Nitre. Prevažne sa venuje oblasti objavovania znalostí z webu a spracovaniu prirodzeného jazyka.

Napísali o nás

 • Blokové vyučovanie informatiky

  15. január 2020, stránka ZŠ Veľké zálužie 

   

  Animovali sme obrázky, hrali človeče s micro:bitími kockami, hrali sme sa s matematikou a viedli triedny súboj v hre kameň, papier, nožnice. Nakoniec sme si navzájom vysielali správy a hľadali kód k trezoru.

   

  Celý článok

 • UKF rozvíja kritické myslenie študentov

  8. marca 2019 portál UKF.sk

   

  Kritické myslenie a argumentačné zručnosti pre pedagógov – to bol názov workshopu, ktorého sa mohli vo štvrtok 7. marca 2019 v priestoroch Pedagogickej fakulty zúčastniť nielen študenti a pedagógovia Univerzity Konštantína Filozofa, ale aj učitelia z praxe mimo akademickej pôdy.

   

  Celý článok

 • Inšpirovali, ako učiť informatiku pútavo

  15. február 2019 na portáli UKF.sk

   

  Programovať môže každý. Fakt alebo mýtus? – nielen túto otázku sa snažili na ďalšom workshope Klubu informatikov zodpovedať gymnazistky Magdaléna Bellayová a Eva Kupčová pod pedagogickým vedením Martina Cápaya z Katedry informatiky Fakulty prírodných vied UKF.

   

  Celý článok

 • Workshopu Klubu informatikov UKF sa zúčastnili učitelia aj študenti a vyskúšali si rozdielne programovanie

  22. februára 2019 na portáli NitraDeň.sk

   

  Jedna z nitrianskych univerzít organizovala workshop Klubu informatikov. Cieľom stretnutia bolo ponúknuť rôzne nápady na oživenie vyučovania informatiky.

   

  Celý článok

 • Informatika v primárnom vzdelávaní

  18. január 2019 Televízia Central

   

  Reportáž z Klubu informatikov začína od času 1:23.

   

  Celý článok

 • Na UKF v Nitre diskutovali o tom, ako učiť moderne

  27. októbra 2018 na portáli NitraDeň.sk

   

  Pohľad na zaplnenú prednáškovú sálu v priestoroch Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vo štvrtok 25. októbra potešil všetkých, ktorí chcú lepšie, modernejšie slovenské školstvo.

   

  Celý článok

 • Konferencia BUM! - odborníci z praxe predstavia moderné spôsoby výučby

  14. októbra 2019 - Školský servis TASR

   

  Matematika bez čísel, Škola inkluzionistov, Ako môžu mravce zachrániť školstvo či Fínsky vzdelávací systém – to boli len niektoré z tém konferencie s názvom BUM!2018 (Budem Učiť Moderne).

   

  Celý článok

 • Klub informatikov

  5. jún 2018, časopis Náš čas

  Na prvom stretnutí sa účastníci dozvedeli viac o nástrahách „neviditeľného“ internetu.

  Celý článok

Kontakt

eTeacher, o.z.
Štefánikova 57
949 01 Nitra
IČO: 50582437
DIČ: 2120700329
IBAN číslo účtu: SK70 7500 0000 0040 2438 0085