Trieda ako tím v cloude

Druhé stretnutie sa uskutoční 19. júna 2018 o 15:00 v priestoroch Katedry informatiky. 

 

Na júnovom stretnutí Vám v predstavíme technológiu s názvom Microsoft Teams.  Platformu, ktorá podporuje zručnosti pre 21. storočie - komunikáciu, spoluprácu, zdieľanie informácií a podkladov na vyučovanie. Stretnete sa s praktickými ukážkami ako si Tím vytvoriť, ako pridať študentov a ako s tímom spolupracovať. Súčasťou tímu je aj Poznámkový zošit pre triedu, možnosť vytvárania elektronických poznámok pomocou technológie Microsoft OneNote. To všetko si vyskúšate na vlastnej koži a domov si odnesiete aj vlastné Office 365 konto.

 

O svoje skúsenosti sa príde podeliť Zuzana Molčanová. Zuzka vyštudovala učiteľstvo fyziky a informatiky na FMFI UK v Bratislave. Tri roky učila fyziku a informatiku na súkromnej základnej škole a zároveň spravovala IT. Teraz pracuje ako manažér akademických programov v spoločnosti Microsoft pre oblasť Slovensko. Venuje sa školám, učiteľom, či študentom. Organizuje konferencie a workshopy pre učiteľov, kde im ukazuje možnosti využitia Microsoft technológií vo vyučovaní. Mentorovala učiteľov v rámci iniciatívy Komenského inštitút. V súčasnosti vidí veľký potenciál v hre Minecraft pre vzdelávacie účely a aj preto sa stala jedným z dvoch certifikovaných trénerov hry Minecraft: Education Edition na Slovensku.

 

Napísali o nás

Kontakt

eTeacher, o.z.
Štefánikova 57
949 01 Nitra
IČO: 50582437
IBAN číslo účtu: SK70 7500 0000 0040 2438 0085