Účastníci workshopu sa dozvedia, ako s využitím micro:bitov prepojiť hodiny informatiky s reálnym životom. Budeme riešiť otázku: "Ako funguje inteligentná domácnosť?". Témou Inteligentné domácnosti (SMART houses) chceme priblížiť fungovanie senzorov pri automatizovanom rozsvecovaní svetiel, zapínaní klimatizácie, či zavlažovaní kvetov. Súčasťou praktického workshopu bude aj prednáška o IoT riešeniach (Internet of Things, Internet vecí), kde sa dozvieme, ako je možné realizovať zber údajov zo vstavaných aj externých senzorov a ich prenos do cloudu. Ako dáta v cloude spracovať, analyzovať a následne na základe nameraných údajov vhodne reagovať.

Prihlásiť sa môžete na: http://bit.ly/2N0wdpi

Realizáciu podporil Komenského inštitút.

Martin Cápay ako vysokoškolský učiteľ na Katedre informatiky FPV UKF v Nitre učí budúcich učiteľov informatiky, ako učiteľ na bilinguálnom gymnáziu sa snaží hlavne o to, aby žiaci získané informatické zručnosti vedeli využiť aj v bežnom živote a ako vedúci krúžku motivuje žiakov druhého stupňa ZŠ, s využitím micro:bitov, k hravému programovaniu. Pokiaľ práve neučí v škole, snaží sa rozvíjať neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou. Spoluorganizuje popularizačné zážitkové aktivity Vedecký jarmok, Vedecký deň detí, edukačné workshopy a webináre, či informatický letný tábor ITečk@r. Je absolventom projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, členom programu Microsoft Innovative Educator Expert, absolventom programu Komenského inštitút a spoluzakladateľom občianskeho združenia eTeacher.sk, o.z. Spolu s Maggie odviedli sériu workshopov o využití micro:bitov vo vzdelávaní.

Magdaléna Bellayová je študentka prvého ročníka na Fakulte Informačných Technológií na VUT v Brne , členka eTeacher, o.z., študentka Študentského Trénerského Centra Microsoft, AI ambasádorka. Účastníčka prvého Microsoft AI Bootcampu, Aktívne sa zapája do mimoškolských aktivít zaoberajúcich sa popularizáciou informatiky ako vedecký deň detí, či letný informatický tábor. Pomáhala s realizáciou detského počítačového krúžku na KI FPV v Nitre, kde mimo iného využívala aj BBC micro:bitov. Na základe aktivít z počítačového krúžku následne spolu s Martinom odviedli sériu workshopov a prezentácií o učení s micro:bitom.

Ľuboslav Lacko pracoval 25 rokov ako hardvérový a softvérový architekt zameraný na databázy, business intelligence a taktiež mikroprocesory a mikrokontroléry. Napísal niekoľko kníh o BI, databázach a vývoji aplikácií pre Windows, Android a iOS. Získal 9 x ocenenie Microsoft MVP (Most Valuable Professional) za školiacu a prednáškovú činnosť v oblasti vývoja softvéru. V súčasnosti pracuje ako zástupca šéfredaktora PC REVUE, kde publikuje aj články a videá zamerané na IoT, vývoj aplikácií pre mikrokontroléry a robotiku. Články tohoto typu sú koncipované tak, aby priniesli námety pre hobby konštruktérov, študentov a učiteľov informatiky.  
 

Napísali o nás

 • Blokové vyučovanie informatiky

  15. január 2020, stránka ZŠ Veľké zálužie 

   

  Animovali sme obrázky, hrali človeče s micro:bitími kockami, hrali sme sa s matematikou a viedli triedny súboj v hre kameň, papier, nožnice. Nakoniec sme si navzájom vysielali správy a hľadali kód k trezoru.

   

  Celý článok

 • UKF rozvíja kritické myslenie študentov

  8. marca 2019 portál UKF.sk

   

  Kritické myslenie a argumentačné zručnosti pre pedagógov – to bol názov workshopu, ktorého sa mohli vo štvrtok 7. marca 2019 v priestoroch Pedagogickej fakulty zúčastniť nielen študenti a pedagógovia Univerzity Konštantína Filozofa, ale aj učitelia z praxe mimo akademickej pôdy.

   

  Celý článok

 • Inšpirovali, ako učiť informatiku pútavo

  15. február 2019 na portáli UKF.sk

   

  Programovať môže každý. Fakt alebo mýtus? – nielen túto otázku sa snažili na ďalšom workshope Klubu informatikov zodpovedať gymnazistky Magdaléna Bellayová a Eva Kupčová pod pedagogickým vedením Martina Cápaya z Katedry informatiky Fakulty prírodných vied UKF.

   

  Celý článok

 • Workshopu Klubu informatikov UKF sa zúčastnili učitelia aj študenti a vyskúšali si rozdielne programovanie

  22. februára 2019 na portáli NitraDeň.sk

   

  Jedna z nitrianskych univerzít organizovala workshop Klubu informatikov. Cieľom stretnutia bolo ponúknuť rôzne nápady na oživenie vyučovania informatiky.

   

  Celý článok

 • Informatika v primárnom vzdelávaní

  18. január 2019 Televízia Central

   

  Reportáž z Klubu informatikov začína od času 1:23.

   

  Celý článok

 • Na UKF v Nitre diskutovali o tom, ako učiť moderne

  27. októbra 2018 na portáli NitraDeň.sk

   

  Pohľad na zaplnenú prednáškovú sálu v priestoroch Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vo štvrtok 25. októbra potešil všetkých, ktorí chcú lepšie, modernejšie slovenské školstvo.

   

  Celý článok

 • Konferencia BUM! - odborníci z praxe predstavia moderné spôsoby výučby

  14. októbra 2019 - Školský servis TASR

   

  Matematika bez čísel, Škola inkluzionistov, Ako môžu mravce zachrániť školstvo či Fínsky vzdelávací systém – to boli len niektoré z tém konferencie s názvom BUM!2018 (Budem Učiť Moderne).

   

  Celý článok

 • Klub informatikov

  5. jún 2018, časopis Náš čas

  Na prvom stretnutí sa účastníci dozvedeli viac o nástrahách „neviditeľného“ internetu.

  Celý článok

Kontakt

eTeacher, o.z.
Štefánikova 57
949 01 Nitra
IČO: 50582437
IBAN číslo účtu: SK70 7500 0000 0040 2438 0085