Anonymita na webe, Deep web a Dark web

Historicky prvé stretnutie Klubu informatikov v Nitre sa uskutoční 31. mája 2018. 

 

Reč bude o tom čo všetko svojou aktivitou na Internete o sebe prezrádzame a ako môžeme zostať v anonymite. Možno viete, že viditeľná časť internetu tvorí zhruba len 4 % jeho celkovej kapacity. Kde je však ten zvyšok? Aby ste mohli žiakov ochrániť aj pred nástrahami 'neviditeľného' internetu, odporúčame workshop s Petrom Švecom.

 

Peter Švec vyštudoval fyziku - informatiku na FPV UKF v Nitre, doktorandské štúdium ukončil na Ostravskej univerzite v odbore informačné systémy a pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Katedre informatiky FPV UKF v Nitre. Prevažne sa venuje počítačovým systémom, informačnej bezpečnosti a linuxovým systémom. Popri tom sa venuje e-learningu najmä systému Moodle. Za svojou pomoc svetovej komunite Moodle pravidlene získava ocenenie "Particularly helpfull Moodler". Je spoluzakladateľom spoločnosti Teacher.sk, s.r.o. a občianskeho združenia eTeacher.sk, o.z.

Napísali o nás

Kontakt

eTeacher, o.z.
Štefánikova 57
949 01 Nitra
IČO: 50582437
IBAN číslo účtu: SK70 7500 0000 0040 2438 0085