Trieda ako tím v cloude

Septembrové stretnutie sa uskutoční 18. septembra 2018 o 15:00 v priestoroch Katedry informatiky. Prihlásiť sa môžete na http://bit.ly/2PvWxYh

 

Od školského roka 2018/2019 sa menia cieľové požiadavky na maturitné skúšky z informatiky. Druhá úloha maturitného zadania je prierezová tak, aby zasahovala aspoň do troch oblastí. Väčšinou pozostáva z riešenia úlohy algoritmického charakteru pomocou rôznych nástrojov informatiky. Tiež sa mení sa pomer hodnotenia z 50:50 na 70:30. Na stretnutí sa zoznámime s novými cieľovými požiadavkami, budeme diskutovať o ich dôsledkoch a ukážeme si námety na zadania podľa nových cieľových požiadaviek.

 

Peter Kučera pôsobí ako učiteľ informatiky na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave. Je členom predmetovej komisie informatiky pri Štátnom pedagogickom ústave. Vytvoril učebnice Programujeme v Pythone spolu s príručkami pre učiteľa, zbierku testov k učebnici a zbierku maturitných zadaní. Vedie Klub učiteľov informatiky v Bratislave. Realizuje školenia jazyka Python pre učiteľov. Na praxi pripravuje študentov učiteľstva informatiky (fakultný učiteľ FMFI UK).

 

 

Napísali o nás

Kontakt

eTeacher, o.z.
Štefánikova 57
949 01 Nitra
IČO: 50582437
IBAN číslo účtu: SK70 7500 0000 0040 2438 0085