Príďte spoznať a zažiť zaujímavú hodinu s TOGlicom. Ukážeme si, ako využijete niektoré zo 16 zábavných vzdelávacích aktivít, ktoré sú na TOGlic.sk dostupné, a ako prebudíte v žiakoch nadšenie pre vzdelávanie. Do výučby zapojíme tablety (alebo mobily) a vytvoríme z nich perfektné pomôcky pre rozvoj tímovej spolupráce. Pohráme sa s matematikou, výučbou jazykov aj prírodovedných premetov, pretože Komenského „škola hrou“ stále platí.

Petr Slípek
So svojou firmou sa viac ako rokov venuje vývoju softvéru pre podporu výučby a uľahčenia práce učiteľov. Pôvodný program DoTest, určený pre prácu s testami, sa postpne rozrástol do komplexného vzdelávacieho systému EduBase. V súčasnej dobe sa špecializuje na rozvoj unikátnej metodiky práce s technológiami pre rozvoj komunikačných zručností u žiakov. Inšpiráciou pre vývoj softvéru čerpá zo spolupráce z radov učiteľov, návštevou v školách a sledovaním trendov vo využívaní IKT tecnológií v českých aj zahraničných školách. Získane skúsenosti sa následne premietli v systéme TOGlic.

 

Napísali o nás

Kontakt

eTeacher, o.z.
Štefánikova 57
949 01 Nitra
IČO: 50582437
IBAN číslo účtu: SK70 7500 0000 0040 2438 0085