Minecraft: Education Edition je vzdelávacia verzia počítačovej hry Minecraft, ktorú si obľúbili deti z celého sveta. Vďaka nej ochotne študujú matematiku, dejepis, chémiu, či programovanie. Učia sa komunikovať aj spolupracovať, rozvíjajú kreativitu a lepšie si rozpamätávajú nové informácie. Pomocou blokov sa deti učia chápať ako fungujú telesné orgány, či chemické algoritmy, učia sa navrhovať algoritmy a programovať ich vo vizuálnom prostredí.

Prihlasovanie je otvorené: http://bit.ly/2ZLjCfe

O svoje skúsenosti sa príde podeliť Zuzana Molčanová. Zuzka vyštudovala učiteľstvo fyziky a informatiky na FMFI UK v Bratislave. Tri roky učila fyziku a informatiku na súkromnej základnej škole a zároveň spravovala IT. Teraz pracuje ako manažér akademických programov v spoločnosti Microsoft pre oblasť Slovensko. Venuje sa školám, učiteľom, či študentom. Organizuje konferencie a workshopy pre učiteľov, kde im ukazuje možnosti využitia Microsoft technológií vo vyučovaní. Mentorovala učiteľov v rámci iniciatívy Komenského inštitút. V súčasnosti vidí veľký potenciál v hre Minecraft pre vzdelávacie účely a aj preto sa stala jedným z dvoch certifikovaných trénerov hry Minecraft: Education Edition na Slovensku.

Napísali o nás

Kontakt

eTeacher, o.z.
Štefánikova 57
949 01 Nitra
IČO: 50582437
IBAN číslo účtu: SK70 7500 0000 0040 2438 0085