Obsahom seminára budú ukážky integrácie fyzickej výpočtovej techniky do vzdelávania pomocou mikrokontroléra BBC micro:bit. Hlavným cieľom seminára bude ukázať súbor aktivít, ktoré sú navrhnuté tak, aby žiaci mohli úlohu najskôr analyzovať, diskutovať o nej mimo počítača, následne na počítači naprogramovať správanie sa micro:bita a funkčnosť programu overiť opäť mimo počítača v nejakej hravej forme. Našim cieľom nebude programovať, ale experimentovať s hotovými riešeniami a diskutovať o vhodnosti implementácie micro:bita do vzdelávania. Seminár bude ukončený ukážkami toho, ako môžeme s využitím senzorov simulovať procesy v inteligentnej domácnosti.

Martin Cápay ako vysokoškolský učiteľ na Katedre informatiky FPV UKF v Nitre učí budúcich učiteľov informatiky, ako učiteľ na bilinguálnom gymnáziu sa snaží hlavne o to, aby žiaci získané informatické zručnosti vedeli využiť aj v bežnom živote a ako vedúci krúžku motivuje žiakov druhého stupňa ZŠ, s využitím micro:bitov, k hravému programovaniu. Pokiaľ práve neučí v škole, snaží sa rozvíjať neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou. Spoluorganizuje popularizačné zážitkové aktivity Vedecký jarmok, Vedecký deň detí, edukačné workshopy a webináre, či informatický letný tábor ITečk@r. Je absolventom projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, členom programu Microsoft Innovative Educator Expert, absolventom programu Komenského inštitút a spoluzakladateľom občianskeho združenia eTeacher.sk, o.z. Spolu s Maggie odviedli sériu workshopov o využití micro:bitov vo vzdelávaní.

Magdaléna Bellayová je študentka prvého ročníka na Fakulte Informačných Technológií na VUT v Brne , členka eTeacher, o.z., študentka Študentského Trénerského Centra Microsoft, AI ambasádorka. Účastníčka prvého Microsoft AI Bootcampu, Aktívne sa zapája do mimoškolských aktivít zaoberajúcich sa popularizáciou informatiky ako vedecký deň detí, či letný informatický tábor. Pomáhala s realizáciou detského počítačového krúžku na KI FPV v Nitre, kde mimo iného využívala aj BBC micro:bitov. Na základe aktivít z počítačového krúžku následne spolu s Martinom odviedli sériu workshopov a prezentácií o učení s micro:bitom.

Napísali o nás

 • Blokové vyučovanie informatiky

  15. január 2020, stránka ZŠ Veľké zálužie 

   

  Animovali sme obrázky, hrali človeče s micro:bitími kockami, hrali sme sa s matematikou a viedli triedny súboj v hre kameň, papier, nožnice. Nakoniec sme si navzájom vysielali správy a hľadali kód k trezoru.

   

  Celý článok

 • UKF rozvíja kritické myslenie študentov

  8. marca 2019 portál UKF.sk

   

  Kritické myslenie a argumentačné zručnosti pre pedagógov – to bol názov workshopu, ktorého sa mohli vo štvrtok 7. marca 2019 v priestoroch Pedagogickej fakulty zúčastniť nielen študenti a pedagógovia Univerzity Konštantína Filozofa, ale aj učitelia z praxe mimo akademickej pôdy.

   

  Celý článok

 • Inšpirovali, ako učiť informatiku pútavo

  15. február 2019 na portáli UKF.sk

   

  Programovať môže každý. Fakt alebo mýtus? – nielen túto otázku sa snažili na ďalšom workshope Klubu informatikov zodpovedať gymnazistky Magdaléna Bellayová a Eva Kupčová pod pedagogickým vedením Martina Cápaya z Katedry informatiky Fakulty prírodných vied UKF.

   

  Celý článok

 • Workshopu Klubu informatikov UKF sa zúčastnili učitelia aj študenti a vyskúšali si rozdielne programovanie

  22. februára 2019 na portáli NitraDeň.sk

   

  Jedna z nitrianskych univerzít organizovala workshop Klubu informatikov. Cieľom stretnutia bolo ponúknuť rôzne nápady na oživenie vyučovania informatiky.

   

  Celý článok

 • Informatika v primárnom vzdelávaní

  18. január 2019 Televízia Central

   

  Reportáž z Klubu informatikov začína od času 1:23.

   

  Celý článok

 • Na UKF v Nitre diskutovali o tom, ako učiť moderne

  27. októbra 2018 na portáli NitraDeň.sk

   

  Pohľad na zaplnenú prednáškovú sálu v priestoroch Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vo štvrtok 25. októbra potešil všetkých, ktorí chcú lepšie, modernejšie slovenské školstvo.

   

  Celý článok

 • Konferencia BUM! - odborníci z praxe predstavia moderné spôsoby výučby

  14. októbra 2019 - Školský servis TASR

   

  Matematika bez čísel, Škola inkluzionistov, Ako môžu mravce zachrániť školstvo či Fínsky vzdelávací systém – to boli len niektoré z tém konferencie s názvom BUM!2018 (Budem Učiť Moderne).

   

  Celý článok

 • Klub informatikov

  5. jún 2018, časopis Náš čas

  Na prvom stretnutí sa účastníci dozvedeli viac o nástrahách „neviditeľného“ internetu.

  Celý článok

Kontakt

eTeacher, o.z.
Štefánikova 57
949 01 Nitra
IČO: 50582437
DIČ: 2120700329
IBAN číslo účtu: SK70 7500 0000 0040 2438 0085