Moderný svet dnes vo veľkej miere využíva geolokačné dáta, na základe ktorých vieme lokalizovať polohu rôznych prístrojov. Využívanie týchto dát nám môže otvoriť možnosti k bádaniu s novým typom informácií. V našej aktivite sa snažíme žiakom priblížiť fungovanie systému GPS cez spoznávanie kultúrneho dedičstva mesta Nitry. Lokalizáciu polohy využijeme v geolokačnej hre, kde sa budeme učiť o Nitre. Budeme spoznávať históriu a kultúru pešej zóny a priľahlého okolia vyhľadávaním informácií priamo v teréne. A to všetko, s využitím digitálnych technológií.

Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja

Napísali o nás

Kontakt

eTeacher, o.z.
Štefánikova 57
949 01 Nitra
IČO: 50582437
IBAN číslo účtu: SK70 7500 0000 0040 2438 0085