Žiaci ZŠ Benkova sa zoznámia s programovaním hardvérovej dosky BBC micro:bit s využitím blokovo orientovaného grafického
jazyka MakeCode. Počas workshopov budú žiaci vytvárať bezdrôtovo ovládané aplikácie. Budú diaľkovo zažínať svetlo, spúšťať LED ohňostroj, vypínať zvukový alarm či automaticky zažínať svetlá, keď sa zotmie.

Škola sa v spolupráci s občianskym združením eTeacher, o.z. bude snažiť spopularizovať programovanie. Naším cieľom bude, aby
aktivity neboli len samostatnou žiackou prácou, ale to, aby sa striedala činnosť žiakov pri počítači a mimo neho, aby žiaci simulovali reálne problémy, aby programovanie bolo aj zábavou. Jednoducho, aby ich činnosť bola v istom momente považovaná skôr za hru ako vzdelávaciu aktivitu.

Podporené z programu Techsoup Slovensko, za finančnej podpory spoločností SAP a Haus des StiftenPodporené z programu Techsoup Slovensko, za finančnej podpory spoločností SAP a Haus des Stiftens

Napísali o nás

Kontakt

eTeacher, o.z.
Štefánikova 57
949 01 Nitra
IČO: 50582437
IBAN číslo účtu: SK70 7500 0000 0040 2438 0085