Někteří učitelé pracují jako průvodce na výletní lodi. Cestující / žáci sedí, jenom se rozhlížejí ze strany na stranu a průvodce mluví a mluví a mluví. A když se jede kolem nudných břehů, průvodce se zoufale cestující zaujmout. Takový průvodce je brzy vyčerpaný, energie a vyhořelý. Dalšího pedagoga můžeme přirovnat ke gondoliérovi. Stojí vzadu na lodi, čeří vodu svým dlouhým veslem a je to jedině on, který na lodi pracuje. Cestující ho ani nevnímají, panuje veselá zábava, zatímco jemu naskakují mozoly. Ještě horším případem je učitel – dozorce na otrokářské lodi. Každý musí pádlovat do rytmu jeho povelů, a pokud ne, stihne ho trest / test. Dobrý učitel je jako kapitán na výcvikové plachetnici. Dává sice svému mužstvu pokyny, ale ty jsou praktické, zajímavé a pro jeho posádku kadetů zábavné. Někteří jeho svěřenci vážou lanoví, jiní se věnují navigaci, další jsou na hlídce ve hlídkovém koši. Někdo musí občas i drhnout palubu. Kapitán ovšem chválí každý druh potřebné práce, kadeti vědí, proč dělají to a proč tohle. Cestují do zajímavých míst, zažívají dobrodružství. Samozřejmě, i takový kapitán může vlastnoručně zatočit kormidlem nebo prohodit nějakou tu moudrost starého mořského vlka, ale základem je činnost celé posádky, aktivní přístup a práce jeho kadetů, tedy žáků. Kdo určuje směr plavby a rozděluje úkoly? Kapitán. Ale ten nejlepší se pozná podle toho, že práce na palubě jde dobře i bez jeho výrazného přičinění.

Robert Čapek je lektorem, pedagogem, psychologem a didaktikem. Díky mladické nerozvážnosti a neuváženosti, čím by chtěl vlastně být, vystudoval na různých vysokých školách několik studijních oborů: sociální pedagogiku, rodinnou výchovu, výchovné poradenství, školní management a až s následným zmoudřením přišly doktoráty z pedagogiky (Univerzita Olomouc) a z psychologie (Univerzita Karlova). Již skoro tři desetiletí působí v českém školství na různých pozicích: učil na zvláštní, základní, střední i vysoké škole. Pracoval na několika školách jako školní psycholog, vytváří učebnice, píše blog a spravuje FB stránky „Líný učitel“. Spolupracuje se vzdělávacími institucemi u nás i na Slovensku. Jako lektor realizuje pro různé vzdělávací organizace a ve sborovnách semináře s pedagogicko – psychologickými tématy. Je autorem knih pro učitele, z nichž vyniká zejména „Moderní didaktika“, „Líný učitel: jak učit dobře a efektivně“ a „Líný učitel: cesta pedagogického hrdiny“. V současnosti vyvíjí zcela revoluční a dobrou didaktiku podporující učebnice pro vydavatelství Taktik.

Napísali o nás

Kontakt

eTeacher, o.z.
Štefánikova 57
949 01 Nitra
IČO: 50582437
IBAN číslo účtu: SK70 7500 0000 0040 2438 0085